Dokumenty Historie

Thrácký poklad

Thrácký poklad

Orfeus, Midás a dokonce i Spartakus jsou jména vštípená do naší kolektivní paměti. Všichni tři byli Thrákové. Na ně sice historie nezapomněla, to se ale nedá říct o jejich civilizaci, která byla opomíjena a jejíž vzácné a přesto velkolepé pozůstatky jsou prezentovány a zkoumány v tomto dokumentu. Thrákové byli vynálezci zemědělství a farmářství s využitím dobytka a stavitelé prvních osad před 4500 lety

a osídlili území dnešního Bulharska. Předběhli svoji dobu a významně ovlivnili zbytek Evropy. Rozvaliny jejich domů a znovu objevené náhrobky odhalily poklady, včetně nejstarších předmětů vyrobených ze zlata. Dokument prostřednictvím 3D rekonstrukcí, odborných rozborů a pátrání v terénu odkrývá neprávem opomíjenou civilizaci proslulou svými mimořádně krásnými a propracovanými uměleckými díly. Zdroj: csfd.cz

Délka: 49:01