Dokumenty Multikulturismus

1529 – Obléhání Vídně

1529 - Obléhání Vídně

1529 – Obléhání Vídně

Po obléhání Vídně v roce 1529 se město stalo evropskou hradbou proti osmanské hrozbě. Dokument prostřednictvím vzácného archivního materiálu rekonstruuje legendární bitvu 16. století. Německý dokument z roku 2006. Obléhání Vídně na podzim roku 1529 bylo prvním pokusem muslimské Osmanské říše, vedené sultánem Sulejmanem I., o dobytí rakouské metropole. Někteří historikové se domnívají, že

Přejít na video
Dokumenty Multikulturismus

Útěk z islámského státu

Útěk z islámského státu

Útěk z islámského státu

Islámské náboženství povoluje znásilňovat dívky od 9 let.
Osudy žen, kterým se podařilo uniknout z vlivu fanatických islamistů. V Islámském státu žijí více než 4 miliony žen. Musejí se řídit místním velmi přísným právem, chodí zahalené od hlavy k patě a vdávat se mohou už v devíti letech. Ve snímku vypovídají bývalé radikální bojovnice i ženy, které byly na trzích prodávány jako zboží.

Přejít na video
Dokumenty Multikulturismus

ISIS – Nová generace

ISIS - Nová generace

ISIS – Nová generace

Jak se žije bývalým dětským zajatcům islámského státu? Někteří byli školeni na zabijáky, ale podařilo se jim před drsným osudem uniknout…
Tento drsný pořad budeme i v reprízách vysílat pouze ve večerních hodinách. Teroristická organizace známá jako Islámský stát se snaží zajistit vlastní budoucnost. Proto se zaměřila na děti. Jejím terčem jsou všichni nezletilí z

Přejít na video
Dokumenty Multikulturismus

Jak selhala migrace ve Švédsku

Jak selhala migrace ve Švédsku

Jak selhala migrace ve Švédsku

Podle odhadu budou Švédi ve své vlastní zemi v menšině do roku 2040. Následky tohoto mohou být nedozírné. Švédská představa vysoce vzdělaných jedinců, kteří pracují v prostředí vysoké důvěry a jsou ochotni platit daně jejich sociálně spolehlivému státu je nyní ohrožena. A co švédská řeč? A práva žen? Jedinečný dokument vám nabídne pohled na nelegální migranty a jejich integraci do evropského

Přejít na video
Dokumenty Multikulturismus

Prorokův meč – Svatá válka

Je 7 století našeho letopočtu a islám je na postupu. Muslimové sjednocení vírou vytvářejí globální říši. Žádná mocnost se nezdá být dost silná, aby zastavila jejich postup. Budou prapory nového náboženství brzy vlát nad Evropou? Blíží se rozhodující bitva. Křesťanští bojovníci stanou proti Prorokovu meči. Koncem října roku 732 našeho letopočtu jsou Franští vojáci na hlídce podél jižní hranice království

Přejít na video
Dokumenty Multikulturismus

Dobití Jeruzaléma – Svatá válka

V 11 století našeho letopočtu propuká obrovský konflikt kvůli kontrole nad Svatou zemí. Křesťané jsou ohroženi. Papež volá po Křížové výpravě ve jménu Boha. Jejím cílem je dobití Jeruzaléma. Ale bojují křesťanští rytíři opravdu jen za svou víru? Takzvaná Svatá válka proti muslimům bude pokračovat po dvě století. Jeruzalém červen 1099. Křižáci přicházejí k městkým hradbám. Zde tito samozvaní

Přejít na video
Dokumenty Multikulturismus

Turci před branami Vídně – Svatá válka

Osmanská říše je Islámskou velmocí, staletí je noční můrou Evropanů, má silnou armádu, která jde od vítězství k vítězství. Muslimští bojovníci pokračují dále na západ. V roce 1683 zní křesťanským světem výkřik hrůzy. Turci jsou před branami Vídně. Je v sázce budoucnost Evropy? Vídeň hlavní město Svaté říše Římské národa německého. Sídlo Habsburských císařů je v ohrožení. Vídeňané už týdny odolávají obléhání

Přejít na video
Dokumenty Multikulturismus

Islám a Západ – Muhammad

Muhammad - Prorok, který změnil svět

Muhammad – Prorok, který změnil svět

Muhammad (arabsky محمد MuHamad, MeHmed‎‎), plným jménem Muhammad ibn Abdilláh ibn Abdilmuttalib, (* 25. dubna 571 Mekka – 8. června 632 Medína, oblast Hidžáz, dnešní Saúdská Arábie) byl náboženský a politický vůdce a poslední prorok islámu, který je muslimy považován za poslední krok zjevování monoteistického náboženství, jehož dřívější verze byly učeny Abrahámem, Mojžíšem, Ježíšem a

Přejít na video