Dokumenty Krimi

Průkopníci forenzní vědy

Průkopníci forenzní vědy

Průkopníci forenzní vědy

Vynikající dokumentární seriál o detektivních postupech vedoucích k prokázání identity osob, pravosti listin a podobně.
Forenzní věda pomáhá už mnoho let kriminalistům odhalit pachatele těch nejzamotanějších zločinů. Poznejte, jakou roli sehrály v historii psychologické profily, stopy krve nebo třeba rostliny. Začíná opravdové dobrodružství

kriminalistiky. Nejstarší zmínka o aplikaci vědy pro odhalení podvodu je v pověsti o Archimédovi († 212 př. n. l.), který zjistil specifickou hmotnost údajně zlaté koruny a dokázal, že není zlatá. Arabský příběh vypráví o kupci, který měl vyšetřit vraždu srpem; nechal přinést všechny srpy ve vesnici a na jeden se slétly mouchy. Čínskou příručku vyšetřování napsal roku 1248 Song Ci. Mezi průkopníky forenzních věd v Evropě patřil francouzský dvorní lékař a chirurg Ambroise Paré (1510-1590) a koncem 18. století vyšlo několik pojednání o forenzním a policejním lékařství. Mezníkem v dalším vývoji forenzních věd byl objev mikroskopu, daktyloskopie a identifikace osob a stop z místa činu pomocí analýzy DNA.

Příčina smrti

Forenzní entomologie

Toxikologie

Tajemství kostí

Vyšetřování požárů

Sestavování psychologického profilu pachatele

DNA profil

Balistika

Příčina smrti

Stříkance krve

Otisky prstů

Rostlinné důkazy

Trasologie

Stručný přehled forenzních věd
•Daktyloskopie je metoda určování identity pomocí otisků prstů.
•Forenzní antropologie se zabývá zejména identifikací koster, lebek a chrupu.
•Forenzní balistika se snaží identifikovat zbraň, hlavně pomocí stop na projektilu.
•Forenzní entomologie se zabývá určováním doby trestného činu pomocí hmyzu (a jeho stádií vývoje) na místě činu.
•Forenzní chemie identifikuje různé látky, například jedy.
•Forenzní medicína čili soudní lékařství se snaží stanovit čas a příčiny smrti nebo poškození.
•Forenzní psychologie posuzuje psychologii podezřelých osob.
•Forenzní genetika identifikuje osoby či stopy z místa činu na základě analýzy DNA.
•(Forenzní) písmoznalectví identifikuje osoby podle jejich ručního písma.
•Forenzní fotografie