Dokumenty Historie

Amerika před Kolumbem 01

Amerika před Kolumbem 01

Amerika před Kolumbem 01

Jak vypadala Amerika před tím, než na její pevninu vstoupil Kryštof Kolumbus? Jaká byla situace v Evropě a v Americe před jeho vyplutím? Jak zásadní bylo objevení nového kontinentu pro obě civilizace? Zajímavý dokument o tom jak se vzájemně oba kontinenty (Evropa a Amerika) ovlivňovaly. A to nejen díky lidem, ale i díky zvířatům, rostlinám a nemocem..

Přejít na video
Dokumenty Historie

Dějiny světa ve dvou hodinách

Dějiny světa ve dvou hodinách

Dějiny světa ve dvou hodinách

13,7 bilionů let před člověkem. Přesně v té době začíná dokument s názvem Dějiny světa ve dvou hodinách. Blesková cesta světa od počátků až do dnešního dne. Podíváme se na klíčové body, historické okamžiky a mimořádné souvislosti mezi vzdálenou minulostí a našimi běžnými životy.

Přejít na video
Dokumenty Historie

Moderní smrtící stroje

Moderní smrtící stroje

Moderní smrtící stroje

Západní svět dospěl do moderní éry a osvícené hlavy přemýšleli jak vyrobit humánnější popravčí nástroje. Konstruktéři přišli s nástroji jak ukončit život rychle a využívali při tom principy gravitace točivého momentu, rychlosti a elektřiny. Nejtěžší zločiny v dějinách lidstva se trestali setnutím hlavy. Se sekerou to vždy bylo riziko, že se kat nebude dost silný a bude potřebovat více úderů, Za Francouzké revoluce začalo

Přejít na video
Dokumenty Historie

Starobylé smrtící stroje

Starobylé smrtící stroje

Starobylé smrtící stroje

Víte jak fungoval smrtící býk? První pokus o popravčí nástroj s akustickými jevy. Další zajímavou smrtící techniku používali Keltové. Jejich proutěný muž vyvolá husí kůži jen při sledování dokumentu. Pak se posuneme od smrti ohněm ke kolu, které bývalo používáno i českých katem Janem Mydlářem. Nyní můžete zjistit jak jednoduchá je jeho výroba a použití. Dalším krutým nástrojem byla panna se smrtícím

Přejít na video
Dokumenty Drogy

O podstatě LSD

O podstatě LSD

O podstatě LSD

LSD bylo poprvé syntetizováno Dr. Albertem Hofmannem v laboratořích švýcarské farmaceutické firmy Sandoz v Basileji již v roce 1938, psychoaktivní účinky však objevil náhodou až v roce 1943. Do šedesátých let byly prováděny po celém světě rozsáhlé výzkumy jejích psychiatrických účinků, např. Timothy Learym na Harvard University. Bylo úspěšně používáno mj. jako psychoterapeutická pomůcka, v léčení

Přejít na video
Dokumenty Drogy

Alkohol a tabák – Drogy a mozek

Alkohol a tabák jedy na prodej

Alkohol a tabák jedy na prodej

Jedinečný dokument Alkohol a tabák jedy na prodej z cyklu drogy a mozek vám tentokrát představí návykové látky, jako jsou alkohol, nikotin a kofein. K jakým změnám dochází v mozku po požití těchto společenských drog a jsou opravdu tam málo škodlivé oproti Těžkým drogám?
Občas se někdo dotazuje, která droga je horší – jestli alkohol nebo kouření (resp. nikotin) nebo kofein. Patří mezi

Přejít na video
Dokumenty Drogy

Kokain a simulanty mechanizmus slasti – Mozek a drogy

Kokain a simulanty mechanizmus slasti

Kokain a simulanty mechanizmus slasti

Kokain, též benzoylmethylekgonin, je tvrdá, nelegální a syntetická droga. Jedná se o rostlinný tropanový alkaloid z jihoamerického keře jménem koka pravá (též rudodřev koka, Erythroxylon coca). Na výrobu 1 kg čistého kokainu je třeba 200 až 400 kg suchých listů koky. Kokain účinkuje jako silné stimulancium a lokální anestetikum (blokuje proud sodíku v nervových vláknech). Účinkuje značně intenzivně, nicméně

Přejít na video
Dokumenty Drogy

Opiáty a tišící látky radost ze závislosti – Mozek a drogy

Opiáty a tišící látky radost ze závislosti

Opiáty a tišící látky radost ze závislosti

Opiáty a tišící látky radost ze závislosti vám představí drogy jako heroin, morfium a opium. Tyto drogy mají mezi drogami vyjímečné postavení. Dokáží utišit veškerou bolest a utrpení. A to jak utrpení fyzické tak i psychické. To, že droga začíná účinkovat, poznáte snadno. Mozek vám najednou zamrzne a nervová soustava naopak zrychlí o stovky procent. Jak je to ale možné? Jak je možné, že se někdo může stát na droze

Přejít na video
Dokumenty Drogy

Halucinogeny a extáze alchymie vědomí – Mozek a drogy

Halucinogeny a extáze alchymie vědomí

Halucinogeny a extáze alchymie vědomí

Halucinogeny jako jsou LSD, Meskalin, Psilocybin, ayahuasca, mají mezi drogami vyjímečné postavení. Jsou nejstaršími drogami na světě a nezpůsobují návyk – někdy tomu je právě naopak. Navozují jiné stavy vědomí, rozpínají duši a přinášejí transcendentní zkušenost – člověk může např. i vidět čtyřrozměrně. „Halucinogeny“ je velmi nepřesný termín; i když jsou schopny před zavřenýma očima vytvářet

Přejít na video
Dokumenty Drogy

Konopí výzva pro vědu – Mozek a drogy

Konopí výzva pro vědu

Konopí výzva pro vědu

Nejužívanější drogou na světě je konopí. Pro vědce se stalo nástrojem bádání v oblasti mozku. Nástrojem stejně nečekaným jako drahocenným.
Jedinečný seriál o tom jak fungují drogy a jak ovlivňují mozek a tím následně celé naše chování. V humorných animacích se dozvíte jak a kde přesně THC, CBD, CBN, a CBC nejhlavnější složky marihuany působí na

Přejít na video