Dokumenty Historie

Skrytý příběh Velké čínské zdi

Skrytý příběh Velké čínské zdi

Skrytý příběh Velké čínské zdi

Velká čínská zeď (čínsky v českém přepisu Chang-čcheng, pchin-jinem Chángchéng, znaky zjednodušené 长城, tradiční 長城; česky „Dlouhá zeď“) je starý systém opevnění táhnoucí se napříč severní Čínou. Dnešní podoba zdi byla vybudována za dynastie Ming v době od konce 14. do začátku 17. století. Jejím účelem bylo chránit Čínu před mongolskými nájezdy. Podobná opevnění proti vpádům kočovných kmenů byla

Přejít na video
Dokumenty Historie

Vikingové – Vzestup civilizace

Vikingové - Vzestup civilizace

Vikingové – Vzestup civilizace

Vikingové muži Fjordů byli skandinávští mořeplavci, kteří se v 8. – 11. století vydávali na „viking“ – loupeživé výpravy do jižní a západní Evropy. Pro konsolidující se evropské státy tehdy představovali hrozivé nebezpečí. Z hlediska etnického původu představovali severní větev Germánů. V Evropě byli nazýváni Normany (Francie), Dány (Anglie), Ascomany (Německo) nebo Varjagy (Rus, Byzanc). Vikingský vůdce Erik Rudý se kolem roku 980 vydal do Ameriky, kde zřejmě

Přejít na video
Dokumenty Historie

Tajemství egyptských pyramid 02

Tajemství egyptských pyramid 02

Tajemství egyptských pyramid 02

Na počátku všeho byla touha postavit obří pyramidu, která by byla dokonalá. Velká pyramida nebyla jen stavba, měla faraonovi zajistit věčný život. Po celé 4500 let co tato pohřební komora obrovských rozměrů stojí zůstává záhadou, jak byla postavena. Archeologové se už staletí zabývají otázkou, jak skutečně vznikla Velká pyramida v Egyptě. Nyní jim konečně pomůže řada neuvěřitelných nálezů odhalit

Přejít na video
Dokumenty Historie

Tajemství egyptských pyramid 01

Tajemství egyptských pyramid 01

Tajemství egyptských pyramid 01

Na počátku všeho byla touha postavit obří pyramidu, která by byla dokonalá. Velká pyramida nebyla jen stavba, měla faraonovi zajistit věčný život. Po celé 4500 let co tato pohřební komora obrovských rozměrů stojí zůstává záhadou, jak byla postavena. Archeologové se už staletí zabývají otázkou, jak skutečně vznikla Velká pyramida v Egyptě. Nyní jim konečně pomůže řada neuvěřitelných nálezů odhalit

Přejít na video
Dokumenty Historie

Mayové – Budování Říše

Mayové - Budování Říše

Mayové – Budování Říše

Pojmem Mayská civilizace (cca 2500 př. n. l. – 1520/1697 n. l.) se rozumí území tzv. O prvních Mayích můžeme podle posledního výzkumu mluvit už asi od roku 2500 př. n. l., čili přibližně s výskytem prvního zemědělství. Většina nálezů ale pochází až z období po roce 1500 př. n. l. Mayové po dobu celých svých dějin pěstovali zejména kukuřici. Mayské říše (spíše konfederace městských států) a zároveň oblasti osídlené

Přejít na video
Dokumenty Historie

Aztékové – Budování Říše

Aztékové - Budování Říše

Aztékové – Budování Říše

Jedná se o příběh zahalený mýty a legendami. Za méně než 200 let se jim však podařilo přetransformovat se z kočovného kmene na jednu z největších civilizací Nového světa. Svoje hlavní město postavili na místě, na jakém se to ještě nikdy nikomu nepodařilo – uprostřed jezera. Svou sofistikovaností se mohli měřit s Římem. Aztékové měli nejlepší technologii kterou bylo možné vytvořit

Přejít na video
Dokumenty Historie

Napoleon – Budování Říše

Napoleon - Budování Říše

Napoleon – Budování Říše

Napoleon I. Bonaparte (15. srpna 1769 Ajaccio – 5. května 1821 Svatá Helena) byl francouzský vojevůdce a státník, císař v letech 1804–1814 a poté sto dní na přelomu jara a léta 1815. Během Velké francouzské revoluce udělal závratnou kariéru: ve 24 letech byl generálem, krátce po třicítce prvním mužem ve státě a na vrcholu své moci ovládal většinu západní Evropy. Rychlý byl i jeho pád; závěr života

Přejít na video
Dokumenty Historie

Británie – Budování Říše

Británie - Budování Říše

Británie – Budování Říše

Britské impérium nebo Britská říše byla největší koloniální říše v dějinách lidstva. Rozloha v roce 1921 činila 33 milionů km², čili přibližně čtvrtinu celkové rozlohy zemské souše. Celkový počet obyvatel byl v tomto roce cca 458 milionů, což představovalo čtvrtinu tehdejší světové populace. Díky neobyčejnému rozsahu britské koloniální říše se do mnoha zemí rozšířila mimo jiné anglická kultura, anglický právní

Přejít na video
Dokumenty Historie

Rusko – Budování Říše

Rusko - Budování Říše

Rusko – Budování Říše

Rusko byla říše, která povstala z popela barbarských invazí. Táhla se přes 15 časových pásem a pohltila celou 1/6 pevniny světa. Poháněná 400 lety chaosu byla ruská říše konečně skuta jámou lvovou nad životními cary, jejichž tyranské způsoby byli tak kolosální jako země sama. Jako dějiny Ruska lze označit vývoj jevů a událostí, které vedly k územní a národnostní podobě současné Ruské federace a

Přejít na video
Dokumenty Historie

Byzantská říše – Budování Říše

Byzantská říše - Budování Říše

Byzantská říše – Budování Říše

Byzantská říše vznikla na základě rozdělení Římské říše z její východní části. V průběhu své existence sloužila jako záštita křesťanství, čímž přispěla k ochraně Evropy před šířením islámu. Byzantská říše, zkráceně nazývaná Byzanc, případně známá jako Východořímská, byla v období pozdní antiky a středověku významná evropská mocnost a centrum (východního) křesťanského světa, rozprostírající se v

Přejít na video