Dokumenty Drogy

Když musíš, tak musíš?

Když musíš, tak musíš?

Závislost je obvykle vnímána jako patologie. Ale hlubší podstata závislosti není patologická – patří k „univerzalitě lidské touhy“. Všichni jsme na něčem nebo na někom závislí. Chceme být. I sám sklon k závislosti na látkách proměňujících vnímání, patří k základním vlastnostem lidské psychiky a problémy alkoholismu i závislosti na ilegálních drogách jsou pouze negativní podobou této všeobecné

a hodnotově neutrální skutečnosti.

01. Všichni jsme feťáci

02. Dětský svět drog

03. Ženy a drogy, drogy a ženy

04. Děti okamžiku

09. Pomoc člověku

10. Dlouhá kocovina