Dokumenty Drogy

Historie marihuany

Historie marihuany

Historie marihuany

Dýchejte zhluboka, tohle už není tráva, kterou kouřil váš otec… Z rostliny konopí lze vyrobit provazy, plátno nebo papír. Tato rostlina dokáže nemocným pomoct a zdravé opojit. Marihuana a její produkty – hašiš, olej – patří mezi lidstvem užívané látky již minimálně několik set let. Po tuto dlouhou dobu provázely lidstvo jako součást náboženských a sociálních rituálů. Primitivní národy, stejně jako národy

„rozvinuté“, užívaly cannabis pro její schopnost ulehčit tíhu reality a měnit smyslové vnímání. Zároveň s tímto náboženským a sociálním významem má marihuana neméně dlouhou historii jako lék – její užívání je zaznamenáno již v Eberských papyrech ze starého Egypta ze šestnáctého století před Kristem. Tehdy byla cannabis používána zejména jako jeden z nejlepších prostředků proti bolesti.