Dokumenty Drogy

Halucinogeny a extáze alchymie vědomí – Mozek a drogy

Halucinogeny a extáze alchymie vědomí

Halucinogeny a extáze alchymie vědomí

Halucinogeny jako jsou LSD, Meskalin, Psilocybin, ayahuasca, mají mezi drogami vyjímečné postavení. Jsou nejstaršími drogami na světě a nezpůsobují návyk – někdy tomu je právě naopak. Navozují jiné stavy vědomí, rozpínají duši a přinášejí transcendentní zkušenost – člověk může např. i vidět čtyřrozměrně. „Halucinogeny“ je velmi nepřesný termín; i když jsou schopny před zavřenýma očima vytvářet velice komplexní a „halucinatorní struktury, jejich hlavním efektem je, že jistým způsobem suspendují tlumící a selektivní procesy v nervovém systému, což vede k zostření smyslů až k nadnormální úrovni vnímání. Hodně závisí na společenském a psychologickém kontextu, ve kterém dochází k jejich nasazení.