Bojové sporty Dokumenty

Talhofferův rukopis 1459: Středověká bojová umění

Talhofferův rukopis 1459: Středověká bojová umění

Středověk…slovo,které ve většině z nás navodí atmosféru dobových rytířských soubojů,patrně s notnou dávkou romantiky…a na svoji dobu myšlenkově velmi omezených lidí…ale zajímavý a naprosto fascinující segment středověkých dějin Evropy zachycuje rukopis z roku 1459, který má 150 foliantů a je psán ve švábském dialektu. Do nynějška odpočíval, pokryt prachem, v hloubi jedné

Přejít na video
Dokumenty Drogy

Když musíš, tak musíš?

Když musíš, tak musíš?

Závislost je obvykle vnímána jako patologie. Ale hlubší podstata závislosti není patologická – patří k „univerzalitě lidské touhy“. Všichni jsme na něčem nebo na někom závislí. Chceme být. I sám sklon k závislosti na látkách proměňujících vnímání, patří k základním vlastnostem lidské psychiky a problémy alkoholismu i závislosti na ilegálních drogách jsou pouze negativní podobou této všeobecné

Přejít na video
Dokumenty Společnost

Triky potravinářského průmyslu (SK)

Triky potravinářského průmyslu

Potravinářský průmysl uvádí na trh každý rok 30 tisíc nových produktů. Boj o zákazníky je tvrdý. Nálepky na potravinách jsou plné vět o zdraví a bezpečnosti. Ale – dostávají zákazníci opravdu to, co jim v obchodech nabízejí? Nebo jen podléhají pěkným řečem producentů?
Film odhaluje různé praktiky výrobců a jejich důsledky na spotřebitele. Mnohé produkty zavádějí zákazníků sliby o

Přejít na video
Dokumenty Víra

Čarodějnice

Čarodějnice

K tomu se vztahuje mezi jinými výnos Karla Velikého věnovaný podmaněným Sasům, jenž v takovém případě hrozí trestem smrti. Středověká církev vycházela z toho, že existují lidé, které na čarodějnice věří, ale že to jsou v zásadě hloupí, pověrčiví lidé, které je nutné lépe vzdělávat, aby nevěřili těmto ďábelským klamům. Ale dodnes například celosvětově existuje, někde občas dokonce bují: fenomén sousedské nevraživosti.

Přejít na video
Dokumenty Víra

V době čarodějnic

V době čarodějnic

Jan Guillou sleduje dlouhou historickou stopu, od pálení čarodějnic na hranici, po zděšení provázející údajné satanistické orgie a hromadné přinášení obětí v dnešní době. V 17. století bylo více než tisíc severských žen prohlášeno za čarodějnice a upáleno na hranici. Navzdory své nevině byly odsouzeny k smrti na základě právních norem zavedených na počátku století, které se opíraly o Starý zákon.

Přejít na video
Dokumenty Příroda Zdraví

Tajná historie naší evoluce

Tajná historie naší evoluce

Lidská i zvířecí těla jsou jako zrcadla, z nichž můžeme vyčíst miliony let proměn evolučního vývoje… Naše vlastní tělo je opravdovým strojem času. Je zrcadlem do historie živého světa. Pokud by měl nějaký inženýr vytvořit ideálního člověka, pravděpodobně by nás neudělal takové, jací jsme dnes. Vybral by si to, co je nejlogičtější, nejpraktičtější a nejúčinnější. Když se zamyslíte nad těmito pojmy, uvědomíte

Přejít na video
Dokumenty Příroda Společnost

Přežijeme na naší planetě?

Přežijeme na naší planetě?

Každodenní starostí stamiliónů lidí na této planetě je otázka jak uživit svou rodinu – něco, na co mnozí z nás už úplně zapomněli. Aby se najedly miliony Pařížanů, aby byly zásobeny všechny restaurace, podniky rychlého občerstvení a obchody, k tomu jsou každý den potřeba tuny ovoce a zeleniny, tuny masa a tuny obilovin. Denně se v Paříži zkonzumuje 340 tun chleba a 520 tun masa. A to všechno obstarávají dvě procenta

Přejít na video
Dokumenty Zdraví

Cesta do hlubin mozku

Cesta do hlubin mozku

Vydejte se spolu s tvůrci do hlubin lidského mozku. Poznejte jeho tajemství i způsob fungování… Šestidílný americký dokumentární cyklus vyprávějící příběh lidského mozku a jeho funkcí. Dokument se soustředí na lidské stvoření, přičemž objevuje nové ideje mozku. Také se najde prostor na temnou stranu lidského chování a následné vysvětlení, proč tomu tak je.

Přejít na video
Dokumenty Příroda

Prehistoričtí lovci

Prehistoričtí lovci

Kvalitní dokument, ve kterém se člověk pouze nedívá na prehistorické potvory, ale také se něco dozví, přičemž veškeré zjištěné informace nám zprostředkovávají vědci, kteří si navzájem i odporují, takže není předkládána ‚hotová teorie‘. Zamrzí však častý nešvar, a to opakování záběrů. V tomto dokumentu jsou sice úchvatné animace, ale je jich jen několik a neustále se protáčejí, a to i stejné v různých dílech.

Přejít na video