Dokumenty Historie

Mayové – Budování Říše

Mayové - Budování Říše

Mayové – Budování Říše

Pojmem Mayská civilizace (cca 2500 př. n. l. – 1520/1697 n. l.) se rozumí území tzv. O prvních Mayích můžeme podle posledního výzkumu mluvit už asi od roku 2500 př. n. l., čili přibližně s výskytem prvního zemědělství. Většina nálezů ale pochází až z období po roce 1500 př. n. l. Mayové po dobu celých svých dějin pěstovali zejména kukuřici. Mayské říše (spíše konfederace městských států) a zároveň oblasti osídlené

Přejít na video
Dokumenty Historie

Rusko – Budování Říše

Rusko - Budování Říše

Rusko – Budování Říše

Rusko byla říše, která povstala z popela barbarských invazí. Táhla se přes 15 časových pásem a pohltila celou 1/6 pevniny světa. Poháněná 400 lety chaosu byla ruská říše konečně skuta jámou lvovou nad životními cary, jejichž tyranské způsoby byli tak kolosální jako země sama. Jako dějiny Ruska lze označit vývoj jevů a událostí, které vedly k územní a národnostní podobě současné Ruské federace a

Přejít na video
Dokumenty Historie

Řím – Budování Říše

Řím - Budování Říše

Řím – Budování Říše

Ctižádost, dobývání, chtíč, vražda a moc jedinečné technologie to jsou stavební kameny, na kterých byla vystavěna římská říše. Těsně před koncem třetího století občanská válka rozdělila říši na kusy a nechala hranice říše otevřené invazi barbarů. Římané, žijící na východní a západní. Pohled na Římskou říši od jejích počátků, přes období největšího rozmachu až po její bolestný pád. V čele Říma stanulo

Přejít na video
Dokumenty Historie Společnost

1929 Velký krach

1929 Velký krach

1929 Velký krach

V roce 1929 byl největší krach burzy kam, až záznamy sahají. Bylo nemožné podcenit ten šok a nevěřícný údiv. Nový investoři si půjčili pro své burzovní spekulace obrovské množství peněz. Trh se velmi ostře propadl a stáhl sebou spoustu lidí. Později zkrachovali tisíce bank, miliony lidí přišli o všechno. Po krachu následovala ekonomický krize, která se šířila po celém světě. Trvala celé desetiletí a byla předehrou k válce.

Přejít na video
Dokumenty Historie

Amerika před Kolumbem 02

Amerika před Kolumbem 02

Amerika před Kolumbem 02

Jak vypadala Amerika před tím, než na její pevninu vstoupil Kryštof Kolumbus? Jaká byla situace v Evropě a v Americe před jeho vyplutím? Jak zásadní bylo objevení nového kontinentu pro obě civilizace? Zajímavý dokument o tom jak se vzájemně oba kontinenty (Evropa a Amerika) ovlivňovaly. A to nejen díky lidem, ale i díky zvířatům, rostlinám a nemocem..

Přejít na video
Dokumenty Historie

Amerika před Kolumbem 01

Amerika před Kolumbem 01

Amerika před Kolumbem 01

Jak vypadala Amerika před tím, než na její pevninu vstoupil Kryštof Kolumbus? Jaká byla situace v Evropě a v Americe před jeho vyplutím? Jak zásadní bylo objevení nového kontinentu pro obě civilizace? Zajímavý dokument o tom jak se vzájemně oba kontinenty (Evropa a Amerika) ovlivňovaly. A to nejen díky lidem, ale i díky zvířatům, rostlinám a nemocem..

Přejít na video
Dokumenty Historie

Dějiny světa ve dvou hodinách

Dějiny světa ve dvou hodinách

Dějiny světa ve dvou hodinách

13,7 bilionů let před člověkem. Přesně v té době začíná dokument s názvem Dějiny světa ve dvou hodinách. Blesková cesta světa od počátků až do dnešního dne. Podíváme se na klíčové body, historické okamžiky a mimořádné souvislosti mezi vzdálenou minulostí a našimi běžnými životy.

Přejít na video
Dokumenty Historie

Moderní smrtící stroje

Moderní smrtící stroje

Moderní smrtící stroje

Západní svět dospěl do moderní éry a osvícené hlavy přemýšleli jak vyrobit humánnější popravčí nástroje. Konstruktéři přišli s nástroji jak ukončit život rychle a využívali při tom principy gravitace točivého momentu, rychlosti a elektřiny. Nejtěžší zločiny v dějinách lidstva se trestali setnutím hlavy. Se sekerou to vždy bylo riziko, že se kat nebude dost silný a bude potřebovat více úderů, Za Francouzké revoluce začalo

Přejít na video
Dokumenty Historie

Starobylé smrtící stroje

Starobylé smrtící stroje

Starobylé smrtící stroje

Víte jak fungoval smrtící býk? První pokus o popravčí nástroj s akustickými jevy. Další zajímavou smrtící techniku používali Keltové. Jejich proutěný muž vyvolá husí kůži jen při sledování dokumentu. Pak se posuneme od smrti ohněm ke kolu, které bývalo používáno i českých katem Janem Mydlářem. Nyní můžete zjistit jak jednoduchá je jeho výroba a použití. Dalším krutým nástrojem byla panna se smrtícím

Přejít na video
Dokumenty Drogy

O podstatě LSD

O podstatě LSD

O podstatě LSD

LSD bylo poprvé syntetizováno Dr. Albertem Hofmannem v laboratořích švýcarské farmaceutické firmy Sandoz v Basileji již v roce 1938, psychoaktivní účinky však objevil náhodou až v roce 1943. Do šedesátých let byly prováděny po celém světě rozsáhlé výzkumy jejích psychiatrických účinků, např. Timothy Learym na Harvard University. Bylo úspěšně používáno mj. jako psychoterapeutická pomůcka, v léčení

Přejít na video